مفاهیم شبکه کامپیوتری

مفاهیم شبکه کامپیوتری

 کاربرد و مفاهیم شبکه کامپیوتری رو میتونیم تو موارد زیر خلاصه کنیم: اشتراک منابع: به معنای فراهم کردن و به اشتراک گذاشتن سخت افزار نرم افزار وداده های مورد نیاز در شبکه هستن به گونه ای که کاربران بتوانند از این مفاهیم شبکه استفاده کنند برای مثال یک چاپگر میتونه در یک...