نمایش 1–50 از 56 نتیجه

مشاهده فیلترها

دستگاه 5‎ NVRکانال مدل‎ TC-R3105(I/B/P/L) ‎برند تیاندی

ریال52,500,000

دستگاه 5NVRکانال مدل‎ TC-R3105(I/B/L/EU) ‎برند تیاندی

ریال29,800,000

دستگاه‎ NVR ‎بیست کانال مدل‎ C-R3120 SPEC : I/B/V.03 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال85,900,000

دستگاه‎ NVR 10 ‎کانال مدل‎ TC-R3110(I/B/L/S/EU) ‎برند تیاندی

ریال37,000,000

دستگاه‎ NVR 20 ‎کانال مدل‎ (I/B/P16/K/V3)TC-R3220 ‎برند تیاندی ‏

ریال229,400,000

دستگاه‎ NVR 32 ‎کانال مدل‎ TC-R3232 (I/B/K)v3.1 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال139,000,000

دستگاه‎ NVR 40 ‎کانال مدل‎ (I/B/N/H/C)TC-R3440 ‎برند تیاندی

ریال245,000,000

دستگاه‎ NVR 5 ‎کانال مدل‎ TC-R3105(I/B/P/L/S) ‎برند تیاندی

ریال98,000,000

دستگاه‎ NVR 5 ‎کانال مدل‎ TC-R3110(I/B/P/L/S) ‎برند تیاندی

ریال57,950,000

دستگاه‎ NVR 8 ‎کانال مدل‎ TC-R3108(I/B) ‎برند تیاندی

ریال40,500,000

دستگاه‎ NVR ‎ده کانال مدل‎ C-R3110 SPEC : I/B/V.03 ‎برند تیاندی ‏‎

دستگاه‎ NVR ‎سی و دو کانال مدل‎ TC-R3432 (I/B/K)v3.1 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال182,000,000

دستگاه‎10 NVR ‎ کانال مدل‎ TC-R3105(I/B/P/L/S) ‎برند تیاندی

ریال48,100,000

دوربین مداربسته‎ TC-C32GN ‎برند تیاندی

دوربین مداربسته‎ TC-C32WP I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال46,800,000

دوربین مداربسته ‏TC-C34KS ‎برند تیاندی

ریال63,000,000

دوربین مداربسته‎‎ TC-H324S 25X/I/E ‎برند تیاندی ‏‎

ریال279,300,000

دوربین مداربسته تحت شبکه مدل‎ C32QN ‎برند تیاندی‎

ریال18,300,000

دوربین مداربسته مدل ‎ TC-C32WNبرند تیاندی‎

ریال43,900,000

دوربین مداربسته مدل‎ C32XN ‎برند تیاندی

ریال18,300,000

دوربین مداربسته مدل‎ C34XN ‎برند تیاندی

ریال26,000,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C32GN-V4.1 ‎برند تیاندی‎ شاید پاک

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32HN v4.2 ‎برند تیاندی‎

ریال22,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32HN-V4.1 ‎برند تیاندی

ریال26,148,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32KN ‎برند تیاندی‎

ریال43,900,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32KS ‎برند تیاندی‎

ریال51,250,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32MS ‎برند تیاندی‎

ریال79,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C32WP ‎برند تیاندی ‏‎

ریال41,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C34HN ‎برند تیاندی

ریال32,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C34LP ‎برند تیاندی

ریال142,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C34QN ‎برند تیاندی

ریال26,000,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C34UP‎ برند تیاندی ‏

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C34UPبرند تیاندی ‏‎

ریال88,550,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C34WS I5W/E/Y/2.8mm/V4.2 ‎برند تیاندی‎

ریال49,000,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C34XS ‎برند تیاندی ‏‎

ریال49,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C35TS ‎برند تیاندی ‏

ریال142,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C35US ‎برند تیاندی ‏

ریال98,000,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C35WSبرند تیاندی ‏

ریال66,000,000

دوربین مداربسته مدل‎ TC-C35XS ‎برند تیاندی

ریال58,700,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C38WS/2.8mmبرند تیاندی ‏

ریال108,000,000

دوربین مداربسته مدل ‏TC-C38XS ‎برند تیاندی ‏‎

دوربین مداربسته‎ مدل‎ TC-H324S 23X/I/E/C/V3.0 ‎برند تیاندی‎

ریال174,000,000

دوربین مداربسته‎ مدل‎ TC-H354S 23X/I/E/V3.0 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال335,000,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C32XP ‎برند تیاندی‎

ریال38,700,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C34GN ‎برند تیاندی

ریال32,000,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C34GS ‎برند تیاندی‎

ریال37,900,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C34WS I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 ‎برند تیاندی ‏‎

ریال53,900,000

دوربین مداربسته مدلTC-C35MS ‎برند تیاندی‎

ریال98,000,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C38KS ‎برند تیاندی ‏‎

ریال95,500,000

دوربین مداربسته مدل‏TC-C38WS/2.8mm ‎برند تیاندی ‏

ریال95,500,000